web analytics

Prolong® AFMT tehnoloogia

PROLONG AFMT TEHNOLOOGIA: AUTO TOOTLIKKUSE JA TÕHUSUSE SUURENDAMINE

Prolong AFMT

Rohkem teavet:       

  • Mille poolest AFMT erineb teistest õlilisanditest
  • Parandatud keemiline koostis tagab kõrge stabiilsuse
  • Kuidas AFMT „teeb koostööd” õli ja vedelikega
  • Pikaajaline kontrollitud tõhusus

POMONA, California – autode valdkonna spetsialistid teavad suurepäraselt, mida kolleegidele pakkuda – nimelt kvaliteetseid õlisid, vedelikke ja määrdeaineid. Nüüd aga, mil turul pakutakse niivõrd laia valikut määrdeaineid, võivad paremad teadmised nende kohta aidata leida kindlat õlitamisvahendit konkreetseteks vajadusteks, et tagada detailide vaba ja tõhus liikumine, minimeerida seadmete kulumist, vähendada seisakuid või kõrvaldada need sootuks.

Nendele vajadustele vastab Prolong® supermäärdeaine PROLONG AFMT™ (Anti-Friction Metal Treatment – hõõrdumisvastane metallitöötlus) täiustatud tehnoloogia. AFMT on loodud molekulaarsel tasemel, rahuldamaks kasvavat nõudlust kõrgefektiivsete määrdeainete järele mitmel alal. Alates kasutamisest võidusõiduautodel ja maanteetranspordil ning lõpetades teemandikaevanduste ja kaubandusseadmetega, tagab toote Prolong uuenduslik AFMT valik eriti kvaliteetse surveõlitamise mitmetes kõige keerulisemates süsteemides maailmas.

AFMT eripära

Igas seadmes, kus kriitiliselt olulised liikuvad detailid on mõjutatud maksimaalsest survest ja temperatuurist, mis on peamised mootori kulumise põhjused, pakub Prolong AFMT tehnoloogia termilist kaitset ja kaitseb korrosiooni eest, kõrvaldades kõrge temperatuuri mõju ja kaitstes metallpinda. AFMT määrdeained nakkuvad metallpinnaga, vähendavad metalli omavahelist hõõrdumist ja suurendavad mootori kütteaine põlemisel tekkivat võimsust, soodustades optimaalset tootlikkust ja kütteaine kokkuhoidu.

Prolong pakub AFMT tehnoloogia alal mitmeid autotööstusele mõeldud tooteid: Engine Treatment ja Booster; Transmission Treatment; Super Heavy Duty Oil Stabilizer; SPL100® Super Penetrating Lubricant ja Extreme High Performance EP-2,5 Grease. AFMT tehnoloogia on kasutusel ka Prolongi tööstuslike määrdeainete ja jahutusvedelike sarjas.

Parandatud keemiline koostis tagab kõrge stabiilsuse

AFMT tagab märgatavalt kõrgema stabiilsuse taseme, võrreldes teiste vahenditega – lisanditega, mis parandavad kandevedeliku omadusi. Tegemist on spetsiaalse surveõlitusvahendiga, mille koostises on keemiliselt töödeldud parafiinsüsivesinikud, mida iseloomustab suurendatud võime taluda kõrge temperatuuri ja rõhu toimet. Tänu Prolongi toodetega seotud pidevale uurimis- ja arendustööle iseloomustab AFMTd unikaalne pikkade ahelatega molekulaarne struktuur, mis tagab nii kõrge keemilise stabiilsuse taseme, et sõltumatutes õlitamisvahendi korrosioonivastaste omaduste laboratoorsetes uuringutes on saadud võimalikest hinnangutest kõrgeim.

AFMT „teeb koostööd” õli ja vedelikega

AFMT tehnoloogia järgi valmistatud Prolongi tooted, mis ei sisalda konkureerivates toodetes leitud kahjulikke raskmetalle, pigi ja muude ainete osakesi, ei muuda ei mootoriõli ega transmissioonivedelike viskoossust. Prolongi tooted sobivad kokku kandeõlide ja vedelikega, õlitavad mootori pindu, mida mõjutavad maksimaalne surve ja hõõrdumine, ja detaile, mille puhul poleks võimalik kasutada voolavaid määrdeaineid. Prolongi tooted tõrjuvad vedeliku välja ja vähendavad elektrolüüsi, kaitstes täiendavalt metallpinda.

Kõrgeim tõhusus kahjustava hõõrdumistaseme tingimustes

Tavalised mootoriõlid, transmissioonivedelikud ja käigukastiõlid moodustavad kile, mis võib hõõrdumise või surve tulemusena muutuda oluliselt õhemaks või metalli pinnalt hoopis kaduda. Prolong AFMT tehnoloogia molekulaarsed ja keemilised protsessid võimaldavad tootel metalliga füüsiliselt koos toimida, polariseerides molekule ja nakkudes metalli pinnaga, et luua kaitse. See kaitse aktiviseerub maksimaalse temperatuuri ja rõhu toimel, mis tähendab, et AFMT saavutab oma kõrgeima tõhususe siis, kui hõõrdumine ja kuumus on sellisel tasemel, mille puhul nende kahjustav toime on suurim.

Nakkumise tehnoloogia tasandab pinda, vähendab hõõrdumist

AFMT, nakkudes metalli pinnaga, silub kõige väiksemadki pinna ebatasasused, vähendades niiviisi täiendavalt kahe metallpinna omavahelist hõõrdumist. See aitab vähendada hõõrdumise mõjul tekkivat õli kõrget temperatuuri, mis kiirendab oksüdeerumist ja tekitab hapet, peroksiidi, süsinikujääke, sadet ja muid saasteaineid, mis vähendavad tõhusust. Lisaks AFMT tehnoloogiale on Prolongi õlitamisvahenditele lisatud eriti kvaliteetseid dispergente, aitamaks vähendada süsiniku kuhjumist ja sademe teket. Need vahendid, mis suspendeeruvad õlis ja eemaldatakse õlivahetuse ajal, suurendavad veel rohkem mootori tootlikkust ja võimsust.

Pikaajaliselt kontrollitud tõhusus

Pikka aega on Prolongi tooteid, mille valmistamisel kasutatakse AFMT tehnoloogiat, kontrollitud autotööstuses, samuti teistes suurtes tööstuslikes ja ärilahendustes kogu maailmas, sealhulgas seadmetes, millel on eluline tähtsus suurtes autotootmisettevõtetes ja mahukates mäetööstusprojektides. Kõik kasutatavad Prolongi tooted olid kõrge tõhususega isegi siis, kui temperatuur ja hõõrdumine saavutasid taseme, mille kahjustav toime oli maksimaalne.

AFMT tehnoloogiat kasutavaid Prolongi tooteid, mis suudavad oluliselt vähendada kulumist ja energiakulu, võib tõendatult kasutada paljudes valdkondades, alustades mäetööstusest ning lõpetades autode ja kaitseseadmete tootmisega, optimeerides seejuures tootlikkust ja vähendades kulusid.

Prolong Super Lubricants, mis on GoldenWest Lubricants, Inc. kaubamärk, toodab laia valikut kemikaale ja autodele mõeldud vahendeid, sealhulgas mootoriõli, kütuse ja transmissiooniõli lisandeid; šassii ja rataste määrdeaineid; vinüüli ja naha kaitsevahendeid. See parandatud hõõrdumisvastane metallitöötlemise (Anti-Friction Metal Treatment™) (AFMT) tehnoloogia töötleb ja muudab metalli pinda, vähendamaks metalli kulumist, kuumenemist ja hõõrdumist.