web analytics

Tihedad sidemed

Pakume tutvumiseks ajakirja Racecar Engineering 2006. aasta novembrinumbris avaldatud kirjutist.

Kirjutise autor hindab:

  • Prolongi tehnoloogiat
  • Miks pole Prolong tavaline õlilisand?
  • Prolongi toodete eelised

…Tänapäeva tööstus on sageli tihedalt seotud kindlate tehnoloogiate ja uuendustega ning see võib sisaldada ka teatavat riski. Mõnes mõttes kuuluvad õlitamismaterjalid sellesse kategooriasse, kuna paljud inimesed on võrdlemisi konservatiivsed, eriti siis, kui jutt on teatud alternatiividest.

Kui ettevõte tuleb turule julgete väidetega oma uue alternatiivse toote kohta, kasutades sealjuures mitmesuguseid reklaaminippe, võetakse see enamasti vastu teatud skepsise ja usaldamatusega. Kuid teadmishimu ja soov konkurentidest ette jõuda sunnib lõppude lõpuks pakutavale tehnoloogiale siiski tähelepanu pöörama.

Nagu selgub, ei kiirusta Suurbritannia tunnistama Prolongi unikaalseks õlitamismaterjalide tootmise tehnoloogiaks. Ameerika Ühendriikides kuulub aga Prolong ammu superõlitamisvahendite hulka ja seda kasutatakse juba rohkem kui 10 aastat kõrgeima taseme professionaalsetel võistlustel, nagu näiteks NASCARi sarivõistlused, NHRA võistlused ja Indy Racing League, arvestamata veel paljusid teisi madalama taseme võistlusi.

Racecar Engineering otsustas seda tehnoloogiat uurida ja kontrollida, kui suurel määral on tõesed väited selle harukordsuse ja tõhususe kohta.

Tehnoloogia kirjeldus

Prolong pakub laia valikut õlitamismaterjale (ja muid autodele mõeldud tooteid), mille aluseks on praktiliselt üks ja sama tehnoloogia – Anti Friction Metal Treatment AFMT® (metalli hõõrdumisvastane töötlemine). Nimetus vastab kirjeldatavale mehhanismile, kuna see

«EI OLE TAVALISES MÕTTES ÕLILISAND»

ei ole tavalises mõttes õli lisand. Tegelikult, nagu kinnitavad ettevõtte esindajad, tänu patenteeritud koostisele töödeldakse ja muudetakse metallpinda ja selle komponente suuremal määral, kui seda suudab õli ise ja selle muud lisandid.

Patent (US pat. nr 4. 8 44. 8 25) kirjeldab töötlemisprotsessi, milles kloreeritud parafiin (vesinikkloriid) segatakse leelismuldmetalli sulfaadiga (kõige parem, kui kaltsiumsulfaadiga), et toota niiviisi unikaalset õlitajat, mis suudab toimida kõrge surve ja kriitilise temperatuuri tingimustes. Selle protsessi tulemusena tekkivad muutused lahendavad probleemid, mis on seotud kloreeritud parafiini termilisest lagunemisest põhjustatud korrosiooniga, kuna parafiin tekitab soolhapet. Prolongi tooteid võib kasutada nii mineraal- kui ka sünteetilistes õlides, mitut liiki transmissioonides, konsistentsetes määretes ja immutusõlides.

Et tehnoloogia toimemehhanismist paremini aru saada, võib kasulik olla toote kasutamise demonstratsioon. Ettevõtte esindajad kinnitavad, et AFMT toimib koos metalliga (ja teiste pindadega) molekulaarsetes ja keemilistes protsessides, tagades pinna kaitse. Korrosioonivastase toime tagab see, et AFMT molekulid toimivad kõrge temperatuuri tingimustes ioonide tasandil „koostöös” pinnaga. Tõeliselt kõrge temperatuur on integreeriv koostisosa mootori (või käigukasti) tõhusal töötlemisel, samal ajal kui tavalised määrdeained eemalduvad kõrge temperatuuriga piirkonnast.

Prolongi toodete niisugune toimemehhanism ei pruugi olla lõpuni arusaadav. Prolong pakub aga tutvumiseks selle tehnoloogia toimemehhanismi hüpoteesi. Määrdeaine V14 N9 tehnoloogia kohaselt on üks määrdeainete tähtsamatest ülesannetest säilitada relatiivset liikumisvõimet, tehes koostööd metallpinnaga, selle tagamiseks tuleb pindade vahele tekitada väga vastupidav õlikiht. Liikumist takistavat protsessi nimetatakse hõõrdumiseks, see tekib libisemise, pöörlemise, samuti määrdeaine enda viskoosse transversaaljõu toime tulemusena. Nende õlitavate materjalide toime, mida tuleb kasutada kõrge rõhu ja kriitilise temperatuuri tingimustes, sõltub kile tugevusest, seega määrdeaine suutlikkusest hoida kahte metallpinda vahetult kokku puutumast.

Toote Prolong esindajad kinnitavad, et nende toodang ei tekita mitte üksnes nn unikaalselt vastupidavat kilet, vaid tõstab õlitavate materjalide tehnoloogia palju kõrgemale tasemele.

«MOLEKULAARSED JA KEEMILISED PROTSESSID, MILLE TULEMUSEKS ON PINNA KAITSE»

Olukorras, kus kaks metallpinda liiguvad vastamisi kõrge rõhu tingimustes, ei suuda tavaline määrdeaine tagada nende pindade piisavat eemaldamist teineteisest ega ära hoida mikroskoopiliste pragude ja ebatasasuste teket.

Selle tulemusena mehhanism kulub ja kahjustub. Kuid toote Prolong esindajad kinnitavad, et Prolongi toodang suudab tagada suurepärase kiletugevuse, mis vähendab miinimumini kulumise ja kahjustused, tagab soodsaima koostoime pinnaga, vähendab hõõrdetegurit.

Veel enam, on olemas seisukoht, et määrdeaine elemendid võivad tungida metalli pinda ja seda muuta, suurendades vastupidavust ja selle tulemusena vähendades hõõrdumist.

Niisiis demonstreerib Prolong näitlikult oma toote toimet. Autor ja ka paljud teised PRI ja AUTO SPORT INTERNATIONAL näituse külastajad nägid demonstratsiooni oma silmaga.

Esimene asjaolu, mis tekitas huvi – toode, mis on veest raskem, sadestus pärast lisamist veeklaasi põhja. Sellesse klaasi pandi kruvi. Kõige üllatavam oli see, et kui kruvi oli klaasis, siis kerkis määrdeaine ise üles ja ümbritses kruvi kogu selle pikkuses, kuigi metall oli veekeskkonnas. See tõendab metalli ja määrdeaine tugevat ioonilist seotust.

Siiski üllatas meid kõige enam katse, mis viidi läbi spetsiaalse hõõrdumise testimise seadme kaasabil. Selles katses kinnitati terasrull tugevalt liikuva hoova külge, pöörlev ratas aga, mis oli rullist tugevam, oli kastetud mitmesuguste õlitamisvahenditega vanni. Hoovaga tekitati näidiste vahel surve. Kui hoob hakkas rulli suruma, siis hõõrdumine detailide vahel suurenes, tekkisid ebameeldiv vilin ja suits; surve suurenedes kiilus mehhanism kinni. Kui katse kordamisel lisati tavalisele määrdeainele ette nähtud vahekorras toodet Prolong, siis vähenesid nii müra kui ka suits, lisaks ei kiilunud mehhanism kinni, kui saavutati kriitiline surveväärtus.

«PRAOD JA EBATASASUSED VÄHENEVAD»

Niisugune näide toote Prolong lisamisega ja ilma selleta demonstreeris mehhanismi tõhusust pärast Prolongi lisamist ja minimaalseid kahjustusi. Prolongi kasutades on nn kiletugevuse näitaja 50% kõrgem.

Sõltumatu hinnang

On võimalik, et see demonstratsiooniks mõeldud katse oli liiga lihtne. Seetõttu on palju olulisem kinnitus, kui katse viivad läbi sõltumatud eksperdid range kontrolli all. Näiteks teostas MIRA (autotööstusalaste uuringutega tegelev ühendus) mõne aasta eest Prolongi toodete testimise seoses nukkvõlli kulumisega. Standardne protseduur kestis 20 tundi kiirusega 1500 pööret minutis; nukkvõlli kahjustused vähenesid 38,6%, võlli kaalulangus vähenes 26,4%, nukkide kaalukadu vähenes 13,5%. Enne seda oli Skandinaavia riikide suurim Norra sõltumatu teaduslik tehnilise testimise organisatsioon SINTEF teinud läbi eelkirjeldatuga sarnase kontrolliprotseduuri ja jõudnud samasuguste järeldusteni: tootega Prolong vähenevad hõõrdumine, temperatuur ning kulumisaste väheneb keskmiselt 50%.

Niiviisi said toote tarbijad veenduda, et pudeli sisu ületab ootused ja on vastavuses Prolongi tootjate reklaamiga.

Praktilised tulemused

Selles pudelis oleva töötlemisvahendi peamine eelis on seotud kulumise ja hõõrdumise vähendamisega, mehhanismi kasutusaja pikendamise ja tõhususe suurendamisega. Samuti tuleb märkida, et üks määrdeaine ülesannetest on soodustada jahtumist, ning Prolongi kasutamine aitab tõepoolest vähendada töötemperatuuri, ka on võimalus koos mootorite tootjatega võimalikke lahendusi läbi vaadata. Väiksem õlikulu võimaldab vähendada alustugede ja õlipumpade suurust.

Smokey Yunick kinnitab, et õlitamisvahend AFMT ei tilgu, ei kao loputamisel, ei eemaldu. See on nii kindel vahend, et ainus viis selle kõrvaldamiseks on kasutada abrasiivmeetodeid. Seepärast oleme kindlad, et tegemist on olulise alternatiiviga standardsetele õlitamisvahenditele.

Siin on, mille üle mõtiskleda. Tundub ju nii? autor Simon McBeath

Kirjutis ajakirjast Racecar engineering, 2006. aasta novembrinumber.